• En yeniler

  32 Farz


  Îmânın şartı: Altı (6)

  İslâmın şartı: Beş (5)

  Namazın farzı: Oniki (12)

  Abdestin farzı: Dört (4)

  Guslün farzı: Üç (3)

  Teyemmümün farzı: İki (2)

  Îmâmın Şartları (6)

  1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak.

  2- Meleklerine inanmak.

  3- Allahü teâlânın indirdiği kitâblarına inanmak.

  4- Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak.

  5- Âhiret gününe inanmak.

  6- Kadere, yanî hayr ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

  İslâmın Şartları (5)

  7- Kelime-i şehâdet getirmek.

  8- Namaz kılmak.

  9- Zekât vermek.

  10- Oruc tutmak.

  11- Hacca gitmek.

  Namazın Farzları (12)

  A- Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartları da denir.

  12- Hadesten tahâret.

  13- Necasetten tahâret.

  14- Setr-i avret.

  15- İstikbâl-i Kıble.

  16- Vakit.

  17- Niyet.

  18- İftitah veya Tahrime Tekbîri.

  B- İçindeki farzları beşdir. Bunlara rükn denir.

  19- Kıyâm.

  20- Kırâat.

  21- Rükû.

  22- Secde.

  23- Kade-i âhire.

  Abdestin Farzları (4)

  24- Abdest alırken yüzü yıkamak.

  25- Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.

  26- Başın dörtte birini mesh etmek.

  27- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

  Guslün Farzları (3)

  28- Ağzı yıkamak (mazmaza).

  29- Burnu yıkamak (istinşak).

  30- Bütün bedeni yıkamak.

  Teyemmümün Farzları (2)

  31- Cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek.

  32- İki eli temiz toprağa vurup, yüzü mesh etmek ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sığamak.

  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad