dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Ezan Ve Anlami, Manasi, Aciklamasi, Turkcesi Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ocak 07, 2009

Filename Ezan Ve Anlami, Manasi, Aciklamasi, Turkcesi
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ocak 07, 2009
Label
Action
Ezanın sözleri ve bu sözlerin kısaca mânaları şöyledir:

Allâhu Ekber Allâhu Ekber.Allâhu Ekber Allâhu Ekber: Allah en büyük ve en yücedir.

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.Eşhedü en lâ ilâhe illâllah: Allah`tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim.

Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah: Muhammed`in (asm) O`nun Resûlü olduğuna da şehâdet ederim

Hayye ale`s-Salâh Hayye ale`s-Salâh: Haydin namaza!

Hayye ale`l-Felâh Hayye ale`l-Felah : Haydin kurtuluş ve felâha!

Allâhu Ekber Allâhu Ekber : Allâh en büyük ve en yücedir.

Lâ ilâhe illâllah. : Allah`tan başka hiçbir ilâh yoktur.


Sadece sabah namazında Hayye ale`l-Felâh dendikten sonra iki kere de: ''Es-Salâtü hayrün mine`n-nevm'': Namaz uykudan hayırlıdır, denilir. Bu ilâveyi Peygamberimiz Hz. Bilâl`e emretmiştir. Uyku dünya rahatını, namaz ukbâ saâdetini te`min ettiğinden ve ukba rahatı, dünya rahatından efdal olduğundan böyle denmiştir. Sabah namazının kazası için okunan ezanda bu ilâvenin söylenmesinde ihtilâf vardır.


0 yorum:

Yorum Gönder