• En yeniler

  Ezan Ve Anlami, Manasi, Aciklamasi, Turkcesi

  Ezanın sözleri ve bu sözlerin kısaca mânaları şöyledir:

  Allâhu Ekber Allâhu Ekber.Allâhu Ekber Allâhu Ekber: Allah en büyük ve en yücedir.

  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.Eşhedü en lâ ilâhe illâllah: Allah`tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim.

  Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah: Muhammed`in (asm) O`nun Resûlü olduğuna da şehâdet ederim

  Hayye ale`s-Salâh Hayye ale`s-Salâh: Haydin namaza!

  Hayye ale`l-Felâh Hayye ale`l-Felah : Haydin kurtuluş ve felâha!

  Allâhu Ekber Allâhu Ekber : Allâh en büyük ve en yücedir.

  Lâ ilâhe illâllah. : Allah`tan başka hiçbir ilâh yoktur.


  Sadece sabah namazında Hayye ale`l-Felâh dendikten sonra iki kere de: ''Es-Salâtü hayrün mine`n-nevm'': Namaz uykudan hayırlıdır, denilir. Bu ilâveyi Peygamberimiz Hz. Bilâl`e emretmiştir. Uyku dünya rahatını, namaz ukbâ saâdetini te`min ettiğinden ve ukba rahatı, dünya rahatından efdal olduğundan böyle denmiştir. Sabah namazının kazası için okunan ezanda bu ilâvenin söylenmesinde ihtilâf vardır.


  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad