dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Zekatin Sartlari, Zekatin Hukumleri, Zekat Vermenin Hükmü Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ocak 30, 2009

Filename Zekatin Sartlari, Zekatin Hukumleri, Zekat Vermenin Hükmü
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ocak 30, 2009
Label
Action

Zekatla ilgili hükümler
Sual:
Zekatla ilgili diğer hak mezheplerimizin hükümleri hakkında da bilgi verir misiniz?
CEVAP
Hanefi
de zekat nisabı 96 gr, diğer üç mezhepte 69 gramdır.
Hanefi
de çocuğun ve delinin malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir.
Şafii
de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir, diğer üç mezhepte, yalnız bir sınıfa bir fakire vermek kâfidir.

Zekat farz olur olmaz, Hanefi ve Hanbelide hemen vermek lazım değildir. Şafii ve Malikide, zekat farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır.

Zekat vermemek için sene dolmadan malını birisine hediye eden veya satan, hile yaptığı için günahkâr olursa da, Hanefi ve Şafiide zekattan düşer, Maliki ve Hanbelide zekattan düşmez.

Fakirdeki alacağı zekata saymak Malikide caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.

Şafii
ve Hanbelide gücü kuvveti yerinde olup çalışabilen fakire, zekat vermek caiz değil, Hanefi ve Malikide caizdir.

Maliki
de sene dolmadan zekat verilmez, diğer üç mezhepte vermek caizdir.

Zekatı başka şehre göndermek Hanefide mekruh, diğer üç mezhepte hiç caiz değildir. Eğer gönderdiği şehirde daha uygun kimseler varsa, zekatı başka şehre göndermek mekruh olmaz.

Hanefi
de sebzelerin uşru verilir, diğer üç mezhepte verilmez. Hanefide meyvelerin uşrunu tartmadan vermek caiz değildir, diğer üç mezhepte ise, tahmini olarak hesaplayıp vermek caizdir. Balın uşru Şafii ve Malikide verilmez, Hanefi ve Hanbelide verilir.

Hanefi
de kadının ziyneti zekata tâbidir. Diğer üç mezhepte tâbi değildir.

Altın ve gümüşten başka madenlerin zekatı Maliki ve Şafiide verilmez, Hanefi ve Hanbelide her madenin zekatı verilir. Hatta Hanbelide, sürme taşı gibi yerden çıkan şeylerin zekatı verilir.

Hanefi
ve Hanbelide maden zekatı % 20, Şafii ve Malikide % 2.5tur.

Maliki
de dedeye ve toruna zekat vermek caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.

İmam-ı azama göre ve Hanbelide kadın zekatını kocasına veremez, Şafiide ve İmameyne göre verir. Malikide ise koca, aldığı zekatı hanımının nafakasına harcamazsa caizdir.

0 yorum:

Yorum Gönder