dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Mübah Nedir ? Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ekim 31, 2009

Filename Mübah Nedir ?
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ekim 31, 2009
Label
Action
Merhaba Değerli Dostlar ;

Bu yazımızda sizlere yine dini bir bilgiyi tanımlayacağız...

Sorularlaislamiyet.Com sitesindeki hocamızın tanımına göre ;

Mübah Nedir?

Yapılmasında veya terkinde dinî yönden hiçbir mahzûru bulunmayan, yani, mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu işlerdir. Oturmak, yemek, içmek, uyumak gibi... Mübah olan bu gibi işlerin ne yapılmasında sevab vardır, ne de terkinde günah... Ancak bu fiilleri işlerken, mü`min sünnet-i seniyyeyi düşünür, o niyetle hareket ederse o vakit sünnet sevabını kazanır. Eşyada aslî vasıf, mübah ve helâl olmaktır. Mübahlığın ortadan kalkması için, o şey`in mübah olmadığına dair bir şer`î delil gerekir. Mübahlığı ortadan kaldırıcı bir delil olmadığı müddetçe, eşya mübahlığını korur. Helâl ise, yapılması câiz görülen, işlenmesinde dinî yönden hiçbir mahzur bulunmayan şeydir. Helâlin her türlü şâibeden uzak, saf ve temiz olan kısmına "tayyib" denir. Her tayyib şey helâl, fakat her helâl olan şey ise tayyib değildir.

Türk Dil Kurumuna Göre ;

Mübah Nedir ?

Dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan. 2. mec. Yapılmasında sakınca görülmeyen.

0 yorum:

Yorum Gönder