dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

XML Nedir ? Ne İşe Yarar ? Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Mayıs 29, 2013

Filename XML Nedir ? Ne İşe Yarar ?
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Mayıs 29, 2013
Label
Action


XML Nedir?

Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML (eXtensible Markup Language), kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içerisinde standardize edebilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir  dildir.

Çok farklı tipteki verileri orjinal formatlarında tek bir havuzda tutabilen XML, bilgiye hızlı, kolay ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme imkanı sunar. Günlük yaşantımızda kullanmakta olduğumuz verilerin %80'ini oluşturan ve "unstructured" olma özellikleri nedeniyle kendi bulundukları medya dışında veri özelliklerini koruyamayan (kelimeişlem, elektronik tablo çıktıları, PDF dokümanları, ses,resim vb) farklı tipteki verilerin, oryantasyona gerek duymadan hiyerarşik bir yapıda kullanılabilmelerine olanak vermekte ve bu verilerin hızlı bir şekilde sorgulanabilmelerini sağlamaktadır. Öncelikle veri transferinin kolaylaşmasını ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML, içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayırır. Bu özelliği ile de HTML'den farklılaşır.

* XML bir belgenin yapısını ve görünümünü tanımlamak için kullanılan uluslararası bir standartdır.
* XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) yapılandırılmış belge ve verilerin   evrensel formatıdır
* XML text tabanlı markup dilidir ve data alış verişinde kullanılan bir standard'ır
* XML bilginin yapısını tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
* XML bilgiyi tanımlayan ve web'te bilgi alış verişi için kullanılan standard bir biçimdir.
* XML markup dillerini tanımlayan bir ****dilidir.
* XML verinin yapılandırılması ve tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.
* XML herhangi bir verinin biçimlenmesi,tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.

Bütün bu tanımlardan şu sonuçlar çıkarılabilir

* XML hem bir teknolojidir hem de bir dildir
* XML dil olarak markup dil'leri yaratmaya yarar.
* XML verileri tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
* XML verileri tanımlamak için bir standart oluşturmak için yaratılmıştır.
* XML verileri standart bir şekilde tanımladığından web'te veya herhagi iki program arasında veri alış verişi kolaylaştırmaktadır.


Sonuç Olarak XML Bir Tema Dilidir.Belli Bir Temayı Oluşturabilecek Kodlamaya Sahip Bir Dildir.
Örneğin Bu Blogda [ DESTWEB ] Dahil Olmak Üzere Genelde Bütün Bloglar XML Dosyası İle Temaları Şekillenmiştir.Teşekkürler.
0 yorum:

Yorum Gönder