dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Ramazanda ishal neden olur Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Temmuz 08, 2015

Filename Ramazanda ishal neden olur
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Temmuz 08, 2015
Label
Action

Ramazanda ishal neden olur

İshal, ya da tıbbi adlandırmasıyla diyare, günde üç seferden fazla, sulu ve gevşek dışkılama halidir. Oldukça yaygın karşılaşılan bir sorundur.
Genellikle özel bir bakım veya tedavi gerektirmeden bir veya birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak uzamış ishal, başka sorunların göstergesi olabilir.

İshal vücudun işlevlerini normal olarak sürdürmesi için gerekli sıvıların eksilmesi anlamına gelen dehidratasyona yol açabilir. Dehidratasyon özellikle çocuk ve yaşlılarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek, acilen tedavisi gereken tehlikeli bir durumdur.

İshale her yaşta rastlanabilir. Ortalama bir erişkin yılda yaklaşık 4 kere ishal olur.

İshale neden olan durumlar nelerdir?

İshal bakteriyel enfeksiyon gibi geçici bir durum veya bağırsak hastalığı gibi süregen bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. İshalin en sık gözlenen nedenleri şunlardır:


 • Su ve gıdalarla alınan bağırsağın mikrobik hastalıkları,
 • Süt ve süt ürünlerin gibi gıdalara tahammülsüzlük,
 • Parazitler,
 • Müshil kullanımı,
 • İlaca bağlı yan etkiler,
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı gibi barsak yapısını bozan hastalıklar,
 • İrritabl bağırsak hastalığı gibi barsak işlevini bozan hastalıklar.

İshalin bulguları nelerdir?

Karın ağrıları ve krampları, gaz, bulantı ve sürekli sıkışma hissi ishale sıklıkla eşlik eden bulgulardır. Nedene bağlı olarak ateş ve kanlı dışkılama da bunlara eklenebilir.

İshal akut veya kronik olarak gözlenebilir. Akut tip 3 haftadan kısa sürer ve nedeni

genellikle mikrobiktir. Kronik durum ishalin 3 haftadan uzun sürmesi ile başlar ve nedeni genellikle bağırsağın kendi hastalıklarıdır.

Genellikle zararsız olsa da ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir ve bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Aşağıdaki durumlarda bir hekime başvurmanız gereklidir: • İshaliniz üç günden fazla sürdüyse,
 • Karnınızda veya makatınızda şiddetli ağrı varsa,
 • 38,8oC veya üstü ateşiniz oluyorsa,
 • Dışkınızda kan veya katran rengi varsa,
 • Dehidratasyon bulgularınız varsa.

Tanı :

Öncelikle tıbbi hikayeniz alındıktan ve fizik muayeneniz yapıldıktan sonra hekiminiz durumunuza göre aşağıdaki testlerden bir veya birkaç tanesini yaptırmanızı isteyebilir:
Dışkı kültürü ile bakteri ve parazit gibi infeksiyon etkenlerinin aranması,
Bazı hastalıkları dışlamak için kan testleri,
Gıda tahammülsüzlüğünü ortaya koymak için açlık testi,
Bağırsaklarınızın bir bölümünü doğrudan gözle incelemek için sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi endoskopik muayeneler.

İshalin tedavisi :

Çoğu hastada yitirilen sıvının yerine konması yeterli tedavidir. Bazı durumlarda ishali durdurucu ilaçların kullanılması gerekebilir. Ancak bir enfeksiyona ya da parazite bağlı ishallerde ishali durdurucu ilaçları kullanmak, organizmaların barsak içinde kalmasına neden olarak sorunu derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Bu durumlarda hekimler genellikle bu organizmalara karşı etkili antibiyotikleri reçete ederler. Viral nedenlere bağlı ishaller virusun tipine ve klinik tablonun ağırlığına göre genellikle kendi seyrine bırakılırlar veya destekleyici ilaçlar kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder