dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Kemik İliği Kanseri Nedir? Kemik İliği Kanseri Belirtileri Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 11, 2015

Filename Kemik İliği Kanseri Nedir? Kemik İliği Kanseri Belirtileri
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 11, 2015
Label
Action

Kemik iliği kanseri nedenleri ve tedavisi 

Kemik iliği kanserleri çeşitlilik gösteren bir gruptur. Kemik iliği kan hücrelerinin yapıldığı bir organdır. Kemik iliği kemik dokusunun ortasında yer alır. Buradaki kök hücreler, organizmanın gereksinimine göre gerek duyulduğunda kırmızı küreleri, gerek duyulduğunda beyaz küreleri ve trombositleri hematolojik fonksiyonu sağlayan kök hücrelerdir.

İnsan vücudundaki genler vücudun gereksinimine göre kök hücreye, hangi hücreyi yapması komutunu verir. Komut ve işlev dizgisinde bir anormallik ortaya çıkar ise kemik iliği fonksiyon bozukluğu olarak adlandırılır ve bu anormallik bazen kemik iliği kanseri olarak ortaya çıkar.

Dünyada her yıl yaklaşık 750 bin insan kemik iliği kanseri nedeni ile ölmektedir. Kemik iliği kanseri eskiden daha çok 60'lı yaşlarda görülmekte idi. Fakat günümüzde sigara, genetiği oynanmış gıdalar, hava kirliği, sağlıksız beslenme ve sağlıksız yaşam nedeni ile kemik iliği kanserleri her yaş grubunda sık görülmektedir.

Kemik iliği kanseri türleri

Kemik iliği kanserleri köken aldığı hücreye göre birçok değişik isimle adlandırılır.

Lösemi nedir? : Lösemiler bir gruptur ve bunlar beyaz kan hücrelerinden kaynaklanan anormalliklere bağlı gelişir. Bu durumun ani başlayan ve tedavi edilmez ise ölümcül risk taşıyan formları vardır. Günümüzde löseminin, tedavisinde iyi sonuçlar elde edilen kronik formları da vardır. Bunlar çok uzun zaman dilimi içinde ve kronik olarak seyreder.

Multipl miyelom nedir? : Kemik iliğinden kaynaklanan multipl miyelom adı verilen önemli bir kemik iliği kanseri türü vardır ve yavaş seyirlidir. Multipl miyelom kemik iliğinde plazma adı verilen bir hücrenin gereğinden fazla çoğalması ile seyreden bir hastalıktır. Bu kanser tipi daha iyi kontrol edilebilir.

Lenfoma nedir? : Lenfomaların da kemik iliği kanserleri ile yakın ilişkisi olduğu ve sadece lenf bezinin değil, kemik iliğinin de bir hastalığı olduğu bilinmektedir.

Kemik iliği kanseri nedenleri

Kemik iliği kanserleri de diğer kanserler gibi genellikle çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan tümörlerdir. Normal kan yapımını kontrol eden genetik alt yapıda ortaya çıkan anormallikler çoğu zaman bu kanserlerin ortaya çıkmasına yol açar. 

Yapılan çalışmalar birçok faktörün kemik iliği kanserine neden olduğunu göstermiştir. Kemik iliği kanserine neden olan en önemli sorumlulardan biri de radyasyondur. Radyasyonun kanser ilişkisi bilinmektedir. 

Bunların dışında birtakım çevresel faktörler kemik iliği kanserlerine neden olabilir. Ancak yapılan çalışmalar doğrultusunda, net olarak şu faktör kemik iliği kanseri yapar denilemez. Sigaranın kemik iliği kanserine neden olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. 

Kemik iliği kanseri hem genetik yapı hemde çevresel faktörler bir araya geldiğinde oluşmaktadır. Bazı insanların genetik yapısı sağlam olduğu için bir toksik madde ya da kanserojen bir madde ile karşılaşmasına rağmen kanser oluşmayabilir iken, bazı insanların genetik yatkınlığı nedeni ile çok küçük çevresel faktör bile kanser oluşmasında etkilidir. Kanser için söylenilen tüm genel doğrular, kemik iliği kanseri için de geçerlidir. 

Kemik iliği kanseri belirtileri

Kemik iliği kanserlerinin belirtileri, kemik iliği kanserinin tipine göre değişmekle birlikte, genel olarak kemik iliğindeki işlev bozukluğunun neden olduğu belirtilerdir. 

Örneğin gelişen kanser sonrasında vücudun savunmasında görev alan beyaz kürelerin yeterince fonksiyon sağlayamamaları enfeksiyona yakalanma konusunda yatkınlık meydana getirir. Kırmızı kürelerin yeterince yapılamaması nedeni ile kansızlık ve kansızlık ile ilişkili belirtiler görülebilir. 

Hastalarda ciddi bir kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, koroner arter hastalığı ve pıhtılaşmadan sorumlu hücrelerin yetersiz kalmasından dolayı kanama oldukça sık görülen kemik iliği kanseri belirtileridir. 

Akut bir kemik iliği kanseri geliştiğinde belirtiler çok fazla olur iken, kronik lösemi hastalarında tesadüfen yapılan tam kan sayımı sırasında hastalık fark edilebilir. Multipl miyelom kemik iliği kanserinde kemik lezyonları ve böbrek yetmezliği ile ilgili belirtiler daha fazla görülür iken, akut lösemide enfeksiyonlar ve kanamalı belirtiler daha fazla görülür.  

Bütün kemik iliği kanseri türleri çok yaygın, oldukça çeşitli ve geniş bir bulgu grubudur ve bu nedenle çok fazla hastalığa özgü bir bulgu yoktur. 

Kemik iliği kanseri tedavisi

Her kemik iliği kanseri, uğruna mücadele etmeye, uğraşmaya ve kararlılıkla tedavi sürecini devam ettirmeye değecek tümörlerdir. Bu kanserlerde en baştan yenilgiyi kabul etmemek önemlidir. Yapılan çalışmalarda sağ kalım oranları hem akut lösemilerde hemde kronik lösemilerde veya lenfomalarda, multipl miyelom denilen kanserlerde, tıpta kemik iliği yetmezliği olarak tanımlanan durumlarda yapılabilecek tedavi yöntemleri mevcuttur. 

Multipl miyelomda son on yıl içerisinde yapılan çalışmalar sağ kalım süresinin iki kat arttığını ortaya koymuştur. Akut lösemilerde kür şansı % 60-70'lere kadar ulaşmıştır. Lenfomaların çok önemli bir bölümü tedavi edilebilmektedir. Bu hastalarda hastalık, kronik bir şekilde seyretmekte ve hastaların uzun süre kaliteli yaşam sürmeleri mümkün olabilmektedir. Tüm kemik iliği kanserlerinde hastalık tam olarak ortadan kaldırılmasa bile kontrol altına alınabilmektedir.  

Kemik iliği kanseri tedavisinde uygulanan yöntemler 

Kemik iliği kanserinin tedavisinde birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavilerden en sık kullanılanı kemoterapi tedavisidir. Kemoterapi günümüzde de halen kullanılan temel tedavilerin bileşenidir.

Bunun yanında kemik iliği kanseri tedavilerinde kemoterapi ilaçlarından daha farklı, akıllı molekül denilen ve hedefe kitlenerek sadece anormal ya da kanser hücresini ulaşarak yok eden tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu sayede, bu hücrelerin bulunduğu çevreye verdikleri zararlar ve komplikasyonlar daha az görülmektedir. Fakat bütün bu tedavilere rağmen klasik kemoterapi tedavisi sürdürülmektedir.

Önemli bir kemik iliği kanseri tedavisi yöntemi de kemik iliği naklidir. Uzun yıllardır kemik iliği nakli, özellikle lösemi hastalarında gerçekten kür sağlamaya yardımcı olmasında ve hastalığın tamamen ortadan kalkmasında yardımcıdır. Kemik iliği nakli doğru yerlerde ve doğru kişiler ile yapıldığında komplikasyon oranları daha düşük ve iyileşme şansı daha yüksektir.

Kemik İliği Kanseri Nedir ,  Kemik İliği Kanseri Belirtileri , Kemik iliği kanseri nedenleri , Kemik iliği kanseri türleri

0 yorum:

Yorum Gönder