dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Tükürük Bezi Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 30, 2015

Filename Tükürük Bezi Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 30, 2015
Label
Action

Tükürük bezi tümörleri (kanseri) belirtileri 

İnsanlarda tükürük bezleri klinik olarak küçük ve büyük tükürük bezleri ve fonksiyonlarına göre seröz, muköz ve mix tükürük bezleri olarak adlandırılır. Büyük tükürük bezleri parotis, submandibüler sublingual glandlardır. Küçük olan tükürük bezleri ise dudak, yanak, damak, tonsilla, molar veya retromolar ve üç grup dil tükürük bezleridir.

 Tükürük bezi tümörleri genellikle 20-60 yaşlarında görülür. Tükürük bezlerinin çoğu parotis bezinde, daha az sıklıkta çene altı, dil altı ve küçük tükürük bezlerinden kaynaklanan tümörler şeklinde görülür. Parotis bezi tümörlerinin çoğu (% 80), çene altı tükürük bezi tümörlerinin % 50'si dil altı ve küçük tükürük bezi tümörlerinin % 10'u iyi huylu tümörlerdir. 

Tükürük bezleri

Parotis bezi : Yanakta, kulak kepçesi önünde ve kulak memesi altında bulunur.

Submandibüler (Çene altı) tükürük bezi : Bu tükürük bezi çene kemiğinin alt kısmında yer alır.

Sublingual (Dil altı) tükürük bezi : Ortada çene kemiğinin ve dilin alt kısmında bulunur.

Tükürük bezi tümörleri (kanseri) belirtileri

İyi huylu tükürük bezi tümörleri belirtileri : Tükürük bezlerinin iyi huylu tümörlerinin belirtisi genellikle ağrısız şişliktir. Şişlik kulak memesi altında, kulak kepçesi önünde, çene kemiği ya da dilin altında da olabilir. Bu tip bir şişlikte genellikle ağrı olmaz ve yavaş büyüme gösterir. 

Kötü huylu tükürük bezi tümörleri belirtileri : Kötü huylu tükürük bezi tümörlerinin belirtileri daha hızlı büyüyen şişlik, ağrı, yüz felci ve ciltte renk değişikliği gibi belirtilerdir. 

Tükürük bezi tümörleri (kanseri) teşhisi

Tükürük bezi kanserinin teşhisi için öncelikle hastanın iyi bir KBB muayenesinden geçmesi gereklidir. Fizik muayenede hastanın şikayetleri ve o bölgede görülen şişlik ve hassasiyet tümör tanısının konmasında yardımcıdır. 

Tükürük bezi tümörleri tanısında bazı görüntüleme yöntemleri de kullanılır. Ultrasonografik görüntüleme tümör varlığını iyi gösteren hızlı bir inceleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kesitler şeklinde tümörler ile ilgili detaylı bilgiler veren inceleme yöntemidir. İğne biyopsisi, tümör varlığı saptandıktan sonra tümörün cinsini belirlemeye yönelik olarak yapılır. Bu yöntem genellikle ultrasonografik görüntüleme eşliğinde tümör içine ince bir iğne ile girilir hücre örnekleri alınır. 

Tükürük bezi tümörleri (kanseri) tedavisi

Tükürük bezi tümörlerinde tedavi yaklaşımı tümörün büyüklüğü, lokal yayılımı, histopatolojisi, lenf nodu tutulumu ve tümörün evresine göre planlanır. Parotis bezine ait benign tümörlerde, tümör daha çok parotis kuyruğunda yerleşimli olduğundan süperfisyal parotidektomi en sık kullanılan cerrahi tekniktir. Tümörün derin lobu tuttuğu vakalarda ise total parotidektomi yöntemi tercih edilir. 

Tükürük bezi tümörlerinin tedavisi genellikle cerrahi tedavidir. İyi huylu tükürük bezi tümörlerinin tedavisinde cerrahi sonrası başka bir tedavi uygulanmasına gerek duyulmaz iken, kötü huylu tükürük bezi tümörlerinin tedavisinde cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi tedavileri de uygulanır. 

Tükürük bezi tümörleri (kanseri) ameliyatının riskleri var mıdır?

Parotis bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde en önemli risk bu tükürük bezinin içinden geçen yüz siniri fonksiyonunun bozulması (yüz felci gelişmesidir). Sinir bütünlüğünün bozulmadığı durumlarda ameliyatlarda karşılaşılan yüz felçleri genellikle geçicidir ve çoğunlukla 6 ay içerisinde kendiliğinden düzelir. 

Kalıcı yüz felci çok sık görülmeyen bir durumdur. Çene altı (submandibüler) tükürük bezi ameliyatlarında da en önemli risk yüz sinirinin dudak köşesine giden dalının fonksiyonunun bozulması, yani kısmi bir yüz felci şeklinde oluşur. Tümör ne kadar büyük olur ise komplikasyonları da o kadar fazla olur.  Tükürük bezi tümörleri (kanseri) belirtileri , Tükürük Bezi Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi ,Tükürük bezi tümörleri (kanseri) belirtileri , Tükürük bezi tümörleri (kanseri) ameliyatının riskleri var mıdır?

0 yorum:

Yorum Gönder