• En yeniler

  Linux Sistem Bilgisi ile ilgili Komutlar


  Linux  makineleri kullanmaya başladı iseniz bir çok komut olduğunu ve bu komutları gerektiği zaman bulabilmeniz için paylaşıyorum. Benim de ihtiyacım oluyor .
  who : Kullanıcıları listeler.
  whoami : Kullanıcı ismini görüntüler.
  rwho -a : Network’e bağlı kullanıcıları listeler.
  lspci : Sistem ve donanım ile ilgili bilgileri gösterir.
  fdisk -l : Sistemdeki sabit disk bölümlerini görmek için kullanılır.
  df – h : Sistemdeki disk bölümlerini gösterir.
  du | more : Sistemdeki dosyaları KB türünden listeler.
  free : Sistemde kullanılan RAM miktarını gösterir.
  hostname : Local server adını verir.
  last : Sistemde giriş-çıkış ve reboot edilme zamanlarını öğrenmek için kullanılır.
  uptime : Sistemin açık kalma süresini gösterir.
  dmesg : Sistem açılış süreçlerini ve varsa donanımsal hataları gösterir.
  logname : Sisteme giriş yapılan kullanıcı adını verir.
  quota : Sistemdeki kullanıcıların disk kullanımı ile ilgili bilgi verir.
  uname : Sistem bilgilerini görüntüler.
  cpuinfo : İşlemci bilgilerini verir. cat/proc/cpuinfo
  uudecode : ASCII türündeki kodlamanın orjinal formatta kodlanmasını sağlar.
  : Sistemde aktif olan kullanıcıyı ve yaptıklarını listeler.
  top : Sitemde çalışan proses(süreç) görüntülenmesini sağlar.
  ps -au : Sistemdeki süreçleri kullanıcılarıyla birlikte listeler.
  more : Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
  free : Bellek kullanımını gösterir.
  cat /proc/version : Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
  lsmod : Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
  echo : $PATH – PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad