dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Linux Sistem Bilgisi ile ilgili Komutlar Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 26, 2016

Filename Linux Sistem Bilgisi ile ilgili Komutlar
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 26, 2016
Label
Action

Linux  makineleri kullanmaya başladı iseniz bir çok komut olduğunu ve bu komutları gerektiği zaman bulabilmeniz için paylaşıyorum. Benim de ihtiyacım oluyor .
who : Kullanıcıları listeler.
whoami : Kullanıcı ismini görüntüler.
rwho -a : Network’e bağlı kullanıcıları listeler.
lspci : Sistem ve donanım ile ilgili bilgileri gösterir.
fdisk -l : Sistemdeki sabit disk bölümlerini görmek için kullanılır.
df – h : Sistemdeki disk bölümlerini gösterir.
du | more : Sistemdeki dosyaları KB türünden listeler.
free : Sistemde kullanılan RAM miktarını gösterir.
hostname : Local server adını verir.
last : Sistemde giriş-çıkış ve reboot edilme zamanlarını öğrenmek için kullanılır.
uptime : Sistemin açık kalma süresini gösterir.
dmesg : Sistem açılış süreçlerini ve varsa donanımsal hataları gösterir.
logname : Sisteme giriş yapılan kullanıcı adını verir.
quota : Sistemdeki kullanıcıların disk kullanımı ile ilgili bilgi verir.
uname : Sistem bilgilerini görüntüler.
cpuinfo : İşlemci bilgilerini verir. cat/proc/cpuinfo
uudecode : ASCII türündeki kodlamanın orjinal formatta kodlanmasını sağlar.
: Sistemde aktif olan kullanıcıyı ve yaptıklarını listeler.
top : Sitemde çalışan proses(süreç) görüntülenmesini sağlar.
ps -au : Sistemdeki süreçleri kullanıcılarıyla birlikte listeler.
more : Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
free : Bellek kullanımını gösterir.
cat /proc/version : Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
lsmod : Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
echo : $PATH – PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder