• En yeniler

  Css Terimleri

  Arkadaşlar Merhaba Bugün Sizlere Farklı Kaynaklardan Toplayıp Birleştirdiğim  " Css Terimlerini " Paylaşıcam.  a :Linkin, sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur.
  a:hover :Linkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur.
  a:active :Linkin tıklandığı andaki durumudur.
  a:visited :Linkin tıklandıktan sonraki durumudur.


  BİÇİMLENDİRME

  color:Linkin rengini belirler.
  background-color:Linkin zemin rengini belirler.
  background-image:Linkin zeminine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.)
  text-decoration:Linkin altının,üstünün vs. çizgili olup olmayacağını belirler.
  font-weight:Yazının kalınlık veya inceliğini belirler.
  border:Linkin etrafına kenarlık ekler.
  display:Linki içeren hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar.

  LİSTE ÖZELLİKLERİ

  disk:Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.
  circle : Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.
  square : Liste biçiminin kare olmasını sağlar.
  decimal : Liste biçiminin rakamlardan oluşmasını sağlar.
  lower-roman : Liste biçiminin i,ii,iii gibi küçük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
  upper-roman : Liste biçiminin I,II,II gibi büyük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
  lower-alpha : Liste biçiminin a,b,c şeklinde küçük harf olmasını sağlar.
  upper-alpha : Liste biçiminin A,B,C şeklinde büyük harf olmasını sağlar.
  none : Listenin simgesiz olmasını sağlar.
  inside : Listenin ikinci satırının en soldan başlamasını sağlar.
  Outside : Listenin ikinci satırının ilk satır ile aynı yerden başlamasını sağlar.
  list-style-image : Liste biçiminin resim olmasını sağlar.

  KATMAN ÖZELLİKLERİ

  position:Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar.
  absolute:Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar.
  relative: Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar.
  static:Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar.
  top:Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler.
  left:Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler.
  width:Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler.
  height:Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler.
  overflow:Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler.
  auto:Otomatik olarak belirlenir.
  scroll:Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.
  visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar.
  hiddenConfusedığmayan yerleri gizler.
  visibility:Katmanın görünebilirlik ayarını yapar.
  visible : Katmanın görünür olmasını sağlar.
  hidden:Katmanı gizler.
  z-index : Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir.


  FONT ÖZELLİKLERİ

  font-family:Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)
  font-style:Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.
  font-variant:Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar.
  font-weight:Yazının kalınlık-inceliğini belirler.
  font-size:Yazının büyüklüğünü belirler.

  TEXT ÖZELLİKLERİ

  word-spacing : Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
  letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
  text-decoration : Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler.
  underline : Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar.
  overline : Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar.
  line-through : Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar.
  blink : Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.(Netscape için)
  vertical-align : Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.
  text-transform: Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar.
  capitalize : Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar.
  uppercase : Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar.
  lowercase : Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar.
  none : Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar.
  text-align: Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler.
  left : Metni sola yaslar.
  right : Metni sağa yaslar.
  center : Metni ortalar.
  justify : Metni iki yana yaslar.
  text-indent : Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler.
  line-height : Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.)
  first-line : Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar.
  first-letter : Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar.

  İMLEÇ ÖZELLİKLERİ

  crosshair:İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.
  auto:İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
  default:İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
  hand:İmlecin linkte olduğu gibi el şeklinde olmasını sağlar.
  move:İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.
  ne-resize:İmlecin sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
  nw-resize:İmlecin sola yatık normal ok olmasını sağlar.
  se-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
  sw-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.
  n-resize:İmlecin aşağıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
  s-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
  w-resize:İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
  e-resize:İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
  text:İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduğu gibi görünmesini sağlar.
  wait:İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini sağlar.
  help:İmlecin yardım-soru işaretine dönüşmesini sağlar


  ZEMİN ÖZELLİKLERİ

  background-color: Zeminin rengini belirler.
  #color : Renk adı.
  transparent: Zeminin saydam olmasını sağlar.
  background-image: Zemine resim yerleştirilmesini sağlar.
  url : Zemine yerleştirilen resmin adresi.
  background-repeat: Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler.
  repeat : Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar.
  repeat-x : Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar.
  repeat-y : Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar.
  no-repeat: Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar.
  background-attachment: Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler.
  scroll : Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar.
  fixed: Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar
  background-position: Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar.
  top : Resmi yukarı yerleştirir.
  center : Resmi ortalar.
  bottom : Resmi aşağı yerleştirir.
  left : Resmi sola yerleştirir.
  right: Resmi sağa yerleştirir.
  ...px : Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmasını sağlar.


  TABLO ÖZELLİKLERİ

  margin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  margin-right : Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  margin-bottom : Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  margin-left : Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

  padding : Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  padding-top : Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  padding-right : Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  padding-bottom : Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
  padding-left : Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

  border : Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar.

  border-top : Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar.
  border-left : Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar.
  border-bottom : Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar.
  border-right : Tablonun sağ kenarının şekillendirilmesini sağlar.

  border-width : Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler.
  border-top-width : Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler.
  border-right-width : Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler.
  border-bottom-width : Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler.
  border-left-width : Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler.

  border-style : Tablonun kenarlık türünü belirler.
  border-top-style : Tablonun üst kenarlık türünü belirler.
  border-right-style : Tablonun sağ kenarlık türünü belirler.
  border-bottom-style : Tablonun alt kenarlık türünü belirler.
  border-left-style : Tablonun sol kenarlık türünü belirler.

  border-color : Tablonun kenarlarının rengini belirler.
  border-top-color : Tablonun üst kenarının rengini belirler.
  border-right-color : Tablonun sağ kenarının rengini belirler.
  border-bottom-color : Tablonun alt kenarının rengini belirler.
  border-left-color : Tablonun sol kenarının rengini belirler.
  color : Tabloda geçen metnin rengini belirler.
  width : Tablonon genişliğini belirler.
  height : Tablonun yüksekliğini belirler.


  NOT : Başlık "TABLO" olarak verildi Ancak bu nitelikler başta TD , TR , TH vs. olmak üzere hemen her etiket için kullanılabilir.CSS' yi özel kılan da zaten bu...


  KAYDIRMA ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİ

  scrollbar-face-color :Kaydırma çubuğunun yüzey rengi , aynı zamanda zemini de etkiliyor.
  scrollbar-base-color :Kaydırma çubuğununun sol ve üst kenarlıklarını çizgi halinde kaplıyor.
  scrollbar-shadow-color Confusedağ ve alt kenarlıkların gölge rengi.
  scrollbar-highlight-color :Sol ve üst kenarlıkların gölge rengi,aynı zamanda zemini de etkiliyor.
  scrollbar-arrow-color :Yön oklarının rengi  Teşekkürler.

  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad