• En yeniler

  PHP KODUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER

  PHP
  Arkadaşlar Buyrun :


  // , # veya /* */ açıklama yazma (comment)Echo veya print ekrana yazdırma
  $deneme deneme değişkeni
  iki yazıyı birleştirme{ } kodları birbirinden ayırma
  ” “ karekter girme fakat php kodu girilirse karekter olarak algılamaz
  ‘ ‘ girilen bütün yazıları karakter olarak algılar
  Strtolower
  ($denemeküçük harflere çevirir
  Strtoupper
  ($denemebüyük harflere çevirir
  Ucfirst
  ($denemeilk harfi büyüğe çevirir
  Ucwords
  ($denemebütün kelimelerin ilk harflerini büyüğe çevirir
  Strlen
  ($denemeyazının karakter sayısını bulma
  Trim
  ($denemeboşlukları silip yazıyı başa kaydırır
  Strstr
  ($deneme“pembe”); yazı için ki pembe kelimesinden itibaren ekrana yazdırır
  Str_replace
  (“pembe”,”mavi”); yazı içinde geçen pembe kelimesini maviye çevirir
  Strpos
  ($deneme,”pembe”); yazı içinde pembenin yerini bulur
  Strchr
  ($deneme,”p”); yazı içinde p harfinin yerini bulur
  $sayi 
  += 5$sayi /=5sayıyı 5 ile toplarsayıyı 5 e böler
  $sayi
  ++; $sayi–sayıyı 1 artırırsayıyı 1 eksiltir
  $sayi 
  =3,78 virgüllü sayı tanımlama
  Round
  ($sayi,1); virgüllü sayılarda virgülden sonra bir karakter
  Ceil
  ($sayi); virgüllü sayıyı yukarı yuvarlar
  Flor
  ($sayi); virgüllü sayıyı aşağı yuvarlar
  Pow
  (3,4); 3’ün 4. kuvveti
  Sqrt
  (9); 9’un karekökü
  Fmod
  (40,9); 40’ın mod 9 u
  Rand
  (); rasgele sayı üretme
  Rand
  (1,10); 1 ile 10 arasında rasgele sayı üretir
  $array1 
  = array(3,23,36); array tanımlama
  $array1
  [0]; array1’in ilk değeri
  $arrayAd 
  = array(“ad” => “Cemil” “soyad” => “KARA”); array[0]‘ı ad yapıp içine Cemil koyar ve array[1]‘i soyad yapıp içine KARA koyar
  $arrayAd
  ["ad"] = “Nuri”Cemili Nuriye çevirir
  Print_r
  (array1); arrayin bütün değerlerini yazar<pre><?php Print_r(array1); ?></pre> arrayin bütün değerlerini alt alta listeler
  Count(array1) array1 de kaç tane değer olduğunu sayar
  Max(array1) array1 de ki en büyük değer
  Min(array1) array1 de ki en küçük değer
  Sort(array1) array1 i sıralar
  Rsort(array1) array1 i ters sıralar
  $string = implode(“*”,$array1); array1 i stringe aktarıp aralara * koyar
  Explode(“*”,$string); string den * ları çıkarır
  in_array(15,array1) ; array1 de 15 olup olmadığını True/False olarak bildirir
  isset($var1); değişkende değer olup olmadığını T/F olarak bildirir
  unset($var1); değişkenin değerini sıfırlar
  empty($var1); değişkenin boş olup olmadığını T/F olarak bildirir
  NULL boş değişken tanımlama
  Gettype($var1); değişkenin tipini gösterir
  Settype($var2,”string”); değişkenin tipini string e çevirir
  is_array($var1); , is_int($var1); , is_string($var1); veya is_null($var1); var1 değişkenin türünü T/F olarak bildirir
  define(“sayi”,100); sayi tanımının değerini 100 olarak sabitler
  current($var1); arrayin ilk değerini gösterir

  next($var1); arrayin sonraki değerini gösterir
  reset($var1); arrayi ilk değerine döndürür
  var_dump($var1); değişkenin tipini ve değerini birlikte verir   Sonuna Kadar Okuyanlar Teşekkürler , Faydalananlar Başarılar.

  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad