dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

PHP KODUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Mayıs 26, 2013

Filename PHP KODUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Mayıs 26, 2013
Label
Action
PHP
Arkadaşlar Buyrun :


// , # veya /* */ açıklama yazma (comment)Echo veya print ekrana yazdırma
$deneme deneme değişkeni
iki yazıyı birleştirme{ } kodları birbirinden ayırma
” “ karekter girme fakat php kodu girilirse karekter olarak algılamaz
‘ ‘ girilen bütün yazıları karakter olarak algılar
Strtolower
($denemeküçük harflere çevirir
Strtoupper
($denemebüyük harflere çevirir
Ucfirst
($denemeilk harfi büyüğe çevirir
Ucwords
($denemebütün kelimelerin ilk harflerini büyüğe çevirir
Strlen
($denemeyazının karakter sayısını bulma
Trim
($denemeboşlukları silip yazıyı başa kaydırır
Strstr
($deneme“pembe”); yazı için ki pembe kelimesinden itibaren ekrana yazdırır
Str_replace
(“pembe”,”mavi”); yazı içinde geçen pembe kelimesini maviye çevirir
Strpos
($deneme,”pembe”); yazı içinde pembenin yerini bulur
Strchr
($deneme,”p”); yazı içinde p harfinin yerini bulur
$sayi 
+= 5$sayi /=5sayıyı 5 ile toplarsayıyı 5 e böler
$sayi
++; $sayi–sayıyı 1 artırırsayıyı 1 eksiltir
$sayi 
=3,78 virgüllü sayı tanımlama
Round
($sayi,1); virgüllü sayılarda virgülden sonra bir karakter
Ceil
($sayi); virgüllü sayıyı yukarı yuvarlar
Flor
($sayi); virgüllü sayıyı aşağı yuvarlar
Pow
(3,4); 3’ün 4. kuvveti
Sqrt
(9); 9’un karekökü
Fmod
(40,9); 40’ın mod 9 u
Rand
(); rasgele sayı üretme
Rand
(1,10); 1 ile 10 arasında rasgele sayı üretir
$array1 
= array(3,23,36); array tanımlama
$array1
[0]; array1’in ilk değeri
$arrayAd 
= array(“ad” => “Cemil” “soyad” => “KARA”); array[0]‘ı ad yapıp içine Cemil koyar ve array[1]‘i soyad yapıp içine KARA koyar
$arrayAd
["ad"] = “Nuri”Cemili Nuriye çevirir
Print_r
(array1); arrayin bütün değerlerini yazar<pre><?php Print_r(array1); ?></pre> arrayin bütün değerlerini alt alta listeler
Count(array1) array1 de kaç tane değer olduğunu sayar
Max(array1) array1 de ki en büyük değer
Min(array1) array1 de ki en küçük değer
Sort(array1) array1 i sıralar
Rsort(array1) array1 i ters sıralar
$string = implode(“*”,$array1); array1 i stringe aktarıp aralara * koyar
Explode(“*”,$string); string den * ları çıkarır
in_array(15,array1) ; array1 de 15 olup olmadığını True/False olarak bildirir
isset($var1); değişkende değer olup olmadığını T/F olarak bildirir
unset($var1); değişkenin değerini sıfırlar
empty($var1); değişkenin boş olup olmadığını T/F olarak bildirir
NULL boş değişken tanımlama
Gettype($var1); değişkenin tipini gösterir
Settype($var2,”string”); değişkenin tipini string e çevirir
is_array($var1); , is_int($var1); , is_string($var1); veya is_null($var1); var1 değişkenin türünü T/F olarak bildirir
define(“sayi”,100); sayi tanımının değerini 100 olarak sabitler
current($var1); arrayin ilk değerini gösterir

next($var1); arrayin sonraki değerini gösterir
reset($var1); arrayi ilk değerine döndürür
var_dump($var1); değişkenin tipini ve değerini birlikte verir 



Sonuna Kadar Okuyanlar Teşekkürler , Faydalananlar Başarılar.

0 yorum:

Yorum Gönder