dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

İktisada 'Giriş' ve tavsiye kaynaklar... Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 16, 2016

Filename İktisada 'Giriş' ve tavsiye kaynaklar...
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 16, 2016
Label
Action
Bir önceki paylaşımda İktisada Giriş dersinin neden güç anlaşıldığı ile alakalı bir çalışma paylaştım. Şimdi ise çok kısa bir giriş yapacağız ki yeni başlayacak olanlar ilk adımı şimdiden atmış olsun. Bizim üniversitede Zeynel Dinler'in mikro ekonomi kitabı okutuldu (basım #20). İlk olarak o kitapta yazılanları derleyeceğim. Ardından İngilizce takip etmek istiyorum diyenler için de ocw.MIT'nin bir pdf'inden yazılanları derleyeceğim. Destek olması açısından videoları inceledim: Khan Academy'nin çeviri videoları (tıklayın) ile ocw.MIT'nin videolarını (tıklayın) faydalı gördüm. Siz yine de bunların dışında kaliteli kaynak (pdf, video gibi) görürseniz yorum kısmına bırakabilirsiniz (hem başlığın da hakkını vermiş oluruz :).

Yerli kaliteli kaynakların hakkını yemek istemem ama çoğu zaman çeviri veya İngilizce kaynaklara yönelin!

Bu arada neden MIT? Hem dersler hoşuma gitti (fikir oluşacak kadar izledim) hem de dersi anlatan hoca başlarda şöyle bir şey diyor: "Some may call it (economics) dismal, but I call it fun. And that may be because of my MIT training, as I said I was an undergraduate here. In fact, MIT is the perfect place to teach microeconomics because this whole institute is about engineering solutions which are really ultimately about constrained optimization." ve Paul Samuelson'dan bahsediyor: "The father of modern economics was a professor here, and he basically founded the field. He basically introduced mathematics to economics. And through teaching this course, 50-60 years ago, actually developed the field that we now study." Aşağıdaki tweeti görmüşsünüzdür.
Zeynel Dinler

Ekonomi ilminin ortaya çıkış nedeni, sonsuz denilecek kadar çok sayıda olan gereksinmeleri tatmin edebilen kaynakların kıt olmasıdır. Her toplum, hangi ekonomik sistemi kabul etmiş olursa olsun, kıtlığa karşı yapmak zorunda kaldığı savaşta, üç temel sorunun çözümünü en iyi tarzda sağlamakla karşı karşıyadır: 1) Kıt kaynakların tümünden yararlanmak (tam kullanım sorunu) 2) Kıt kaynakları, gereksinmeleri en iyi karşılayacak biçimde kullanmak (etkin kullanım sorunu) 3) Eldeki kaynaklarla üretilen mal ve hizmetlerin miktarını arttırmak (üretim kapasitesinin artırılması sorunu)

Etkin kullanım sorunu... Kaynakların kıt ve kıt olan kaynakların da alternatif kullanım olanaklarının bulunması, bunların üretime koşulmasında isabetli karar alınması sorununu ön plana çıkarmaktadır. Kıt kaynakların etkin kullanımını sağlamaya dönük kararların neler olduğu üç temel sorunun yanıtlarında: 1) Hangi mal ve hizmetler, ne kadar üretilecektir? 2) Üretim, hangi faktörlerin yardımıyla, hangi yöntemlerle, nasıl yapılacaktır? 3) Mal ve hizmetler kimler için üretilecektir?


Economics is social science that examines how people choose among the alternatives available to them. It is social because it involves people and their behavior. It is a science because it uses, as much as possible, a scientific approach in its investigation of choices. All choises mean that one alternative is selected over another. Selecting among alternatives three ideas central to economics: scarcity, choice, and opportunity cost.

Choices are forced on us by scarcity; economists study the choices that people make. Scarce goods are those for which the choice of one alternative requires giving up another. The opportunity cost of any choice is the value of the best alternative forgone in making that choice. Some key choices assessed by economists include what to produce, how to produce it, and for whom it should be produced. Economics is distinguished from other academic disciplines that also study choices by an emphasis on the central importance of opportunity costs in evaluating choices, the assumption of maximizing behavior that serves the interests of individual decision makers, and a focus on evaluating choices at the margin. 

Economic analyses may be aimed at explaining individual choice or choices in an individual market; such investigations are largely the focus of microeconomics. The analysis of the impact of those individual choices on such aggregates as total output, the level of employment, and the price level is the concern of macroeconomics.

Working within the framework of the scientific method, economists formulate hypotheses and then test them. These tests can only refute a hypothesis; hypotheses in science cannot be proved. A hypothesis that has been widely tested often comes to be regarded as a theory; one that has won virtually universal acceptance is a law. Because of the complexity of the real world, economists rely on models that rest on a series of simplifying assumptions. The models are used to generate hypotheses about the economy that can be tested using real-world data. Statements of fact and hypotheses are positive statements. Normative statements, unlike positive statements, cannot be tested and provide a source for potential disagreement.

0 yorum:

Yorum Gönder