dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

İktisada Giriş dersi neden güç anlaşılıyor? Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 15, 2016

Filename İktisada Giriş dersi neden güç anlaşılıyor?
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 15, 2016
Label
Action
İktisada Giriş dersi, iktisat eğitiminin temel derslerinin başında gelmektedir ve birinci sınıfta iki dönem okutulmaktadır. Bununla birlikte birçok yüksek öğretim kurumunun çeşitli bölümlerinde alınması zorunlu olan temel dersler arasında yer almaktadır. İktisat  eğitiminin başarı  ile tamamlanmasında İktisada Giriş dersinin öğrenciler tarafından anlamlı bir şekilde kavranmasının önemi büyüktür.

Tunçsiper ve Sürekçi, İktisada Giriş Derslerinde Öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi isimli çalışmalarında öncelikle İktisada Giriş dersinde öğrencilerin anlamada zorlandıkları konuları belirlemişler. Bu amaçla güçlük endeksi belirleme anketi kullanılmış ve anket sonuçlarına bağlı olarak konuların güçlük endeksi hesaplanmış. Daha sonra da zor konular ile ilgili öğrencilerle ikili görüşmeler yapılmış.

Ana kütle: Balıkesir/Bandırma İİBF İktisat, İşletme ve Maliye bölümleri.
Örnek hacmi: Bir veya iki dönem önce İktisada Giriş dersini alan 327 öğrencinin 207'si (%63).

Konular 46 başlığa ayrılmış (Tablo 1'de) ve şu seçenekler işaretlenmiş: Kolay (Zorlanmadan anladım), Orta Zorlukta (Güçlük çektim ama anladım), Zor (Hala anlamıyorum) ve Bu konuyu görmedim.

Bu cevaplardan güçlük endeksi hesaplanmış.

Güçlük Endeksi = [(Zor diyen öğrenci sayısı) / (Ankete katılan toplam öğrenci sayısı - Bu konuyu görmedim diyen öğrenci sayısı)] * 100

Endeks 0 ile 100 arasında değer alıyor. Literatüre göre, 10 ve altında çıkarsa düşük güçlük dereceli konular ismini alıyor. 10 ve altındaki konular üzerinde durulmamış. 10-15 arası konular orta; 15 ve yukarı çıkarsa yüksek güçlük dereceli konular ismini alıyor.

46 başlığın 34'ü orta ve yüksek güçlük dereceli konular sınıfına giriyor! 14 tanesi orta; 20 tanesi yüksek güçlük dereceli konular (Tablo 2 ve 3).

İkinci aşamada örneklemdeki 207 öğrencinin 110'u ile ikili görüşmeler yapılmış (%53).

Neden güç anlaşılıyor?

1) Dersin İngilizce okutulmasından kaynaklanan sorunlar: %42'si İngilizce bilgilerinin dersi anlayabilecek ölçüde yeterli olmadığını belirtmiş.

2) Matematik bilgisinin yetersizliği: %45'i matematik konusunda yaşadıkları sorunun bu bilgilerin iktisada nasıl uygulanacağını bilmemelerinden kaynaklandığını ifade etmiş.

3) Şekil çizme ve yorumlama konusunda yaşanan sorunlar: %61'i anlamada zorlandıkları konular arasında çok fazla ve karmaşık şekillerin yer aldığını, buna bağlı olarak konuların güç bulunduğunu belirtmiş.

4) Ders süresine bağlı olarak yaşanan sorunlar: %63'ü ders saatlerinin uzun olmasının, özellikle blok derslerin konuları anlamada güçlük yaşamalarına neden olduğunu belirtmiş. %35'i konsantrasyonlarının yüksek olduğu dakikalarda anlatılan konuları daha kolay anlayabildiklerini belirtmiş.

5) Ön bilgi eksiklikleri: %28'i ekonominin üretim yönü ve piyasaların işleyişi konularında daha önce bilgi sahibi olmadıkları için zorlandıklarını, oysa talep, tüketici davranışları gibi ekonomik hayatta karşılaştıkları ve tanıdık gelen kavramları içeren konuları daha kolay anladıklarını belirtmiş.

6) Sınavlara yönelik çalışmanın konuların öğrenimine ve dersin başarısına etkisi: %47'si sınavda çıkabileceğini düşündükleri konuları daha dikkatli dinlediklerinden ve daha fazla çalıştıklarından daha iyi ve kolay anlayabildiklerini ifade etmiş.

7) Dersin sunumundan kaynaklanan sorunlar: %68'i konuları, anlatım biçiminin karmaşık olmasına bağlı olarak, güç anladıklarını belirtmiş. %54'ü derslerde kavramların örnekler verilerek somutlaştırılmasının anlama zorluklarını önemli ölçüde azalttığını belirtmekte. %73'ü derse soru-cevap yoluyla daha aktif şekilde katılmak istediklerini belirtmiş.

0 yorum:

Yorum Gönder