dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

İMYE: İktisatta Matematik Yoğunluğu Endeksi Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 12, 2016

Filename İMYE: İktisatta Matematik Yoğunluğu Endeksi
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 12, 2016
Label
Action
İMYE, bir iktisat lisans programındaki matematiksel tabanlı ders sayısının, yine o programdaki toplam ders sayısına bölünmesi ile oluşan bir değerdir. İMYE'nin alacağı değerler 0 ile 1 arasında olacaktır. Eğer bir iktisat lisans programındaki tüm dersler matematiksel tabanlı ise İMYE 1 değerini; yine aksi durumda yani bir iktisat programındaki hiçbir ders matematiksel tabanlı değil ise İMYE 0 değerini alacaktır.

İMYE için rastgele 25 ülke/75 üniversite seçilmiş. 75 üniversitenin 35 tanesi Türkiye; kalan 40'ı Türkiye dışı.

Ortalama İMYE değeri 0.165 bulunmuş. En yüksek İMYE değerine sahip üniversite İngiltere/Leicester Üniversitesi (0.454). Leicester Üniversitesi'nde iktisat lisans eğitimi süresi 3 yıl. Eğitimi tamamlamak için 22 dersten başarılı olmak gerekiyor; bunun 10 tanesi matematiksel tabanlı. Neler bunlar? Kalkülüs ve Optimizasyon, Olasılık ve Olasılık Dağılımları, Lineer Cebir, İstatistiksel Sonuçlar, Ekonometri 1, Ekonometri 2, Ekonometri 3, Uygulamalı Ekonometri Projesi, Matematiksel Finans ve Oyun Teorisi. En düşük İMYE değerine sahip üniversite ise Malezya/Malezya Üniversitesi (0.02).

Araştırmacı İMYE'yi aşağıdaki gibi sınıflara ayırmış.
  • 0.020-0.079: Çok Düşük
  • 0.080-0.139: Düşük
  • 0.140-0.199: Alt Orta
  • 0.200-0.259: Orta
  • 0.260-0.319: Üst Orta
  • 0.320-0.379: Yüksek
  • 0.380-ve üstü: Çok Yüksek
75 üniversitenin 41'i orta sınıfta yer alıyor. 29'u düşük&çok düşük iken; 5'i yüksek&çok yüksek.

Ayrıca araştırmacı Türkiye'de bulunan üniversiteleri devre dışı bırakarak da inceleme yapıyor. 40 üniversitenin 17'si orta sınıfta. 20'si düşük&çok düşük iken; 3'ü yüksek&çok yüksek.

Türkiye'de en iyi İMYE değerine sahip üniversite (aynı zamanda 75 üniversite içinde #2) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (0.431). Mezun olmak için en az 44 dersten başarılı olmak gerekiyor; bunun 19 tanesi matematiksel tabanlı. Neler bunlar? Analitik Geometri ile Kalkülüs, Çok Değişkenli Fonksiyonların Kalkülüsü, İktisatçılar İçin İstatistik - 1, İktisatçılar İçin İstatistik - 2, Temel Lineer Cebir, İleri Düzey Kalkülüs - 1, İleri Düzey Kalkülüs - 2, Diferansiyel Denklemlere Giriş, Ekonometriye Giriş - 1, Ekonometriye Giriş - 2, Oyun Teorisi ve Uygulamaları, Ekonometride Özel Konular, Lineer Ekonomik Modellere Giriş, Türkiye'de İstatistikVeri Tabanı, Matematiksel İktisada Giriş, Matematiksel İktisada Giriş - 2, Lineer ve Lineer Olmayan Programlarda Özel Konular, Uygulamalı Ekonometri - 1, Uygulamalı Ekonometri - 2. En düşük İMYE değerine sahip iki üniversitemiz ise Giresun ve Mehmet Akif Ersoy (0.1).

Araştırmacının sınıflandırmasına göre Türkiye'de incelenen 35 üniversitenin 29'u düşük&çok düşük, 4'ü orta ve 2'si yüksek&çok yüksek. Diğer bir ifade ile, ~%83'ü düşük&çok düşük; ~%6'sı yüksek&çok yüksek!...

Bizdeki 35 üniversitenin matematiksel tabanlı ders ortalaması 8.9; dünyadaki 40 üniversitenin 6.1...
Bizdeki 35 üniversitenin toplam ders sayısı ortalama 55.7 iken; dünyadaki 40 üniversitenin 37.8...

Gonca Yaşar'ın İktisat ve Matematik isimli araştırmasından derlenmiştir.
İlgili çalışmadan aktarılan diğer yazılar:

Çalışmaya katkı sağlamak amacıyla Türkiye'deki 35 üniversitenin İMYE değerlerini görselleştireceğim.

Haritada İzmir en yüksek İMYE'ye sahip gibi görünse de aslında en yüksek İMYE değerine Ankara (ODTÜ) sahip. Fakat Ankara'dan iki üniversite incelendiği için bu iki üniversitenin ortalamasını aldım: Ankara (0.129) ve ODTÜ (0.431) = 0.28. İzmir'in ise Ege (0.326). Beyaz olan yerlerde ise herhangi bir üniversite incelenmemiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder