dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Terör Olaylarının İstatistiksel Analizi: Türkiye'deki 5 İl İçin Model Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 11, 2016

Filename Terör Olaylarının İstatistiksel Analizi: Türkiye'deki 5 İl İçin Model
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 11, 2016
Label
Action
Karamanoğlu'nun Terör Olaylarının İstatistiksel Analizi: Türkiye Örneği isimli çalışmasını aşağıdaki sebep ile (çalışmanın içinde yer alıyor) paylaşmak istedim.

"Terörle mücadelede sloganlar yerine, istatistikler ve kavramsal analizlere dayalı çalışmaların ortaya çıkması, ucuz komplolar yerine; alın terine, bilimsel metotlara dayalı analizlerin yapılması terörle mücadele koordinatlarını daha anlaşılır ve güçlü kılacaktır. Bunun sonucu, mücadelenin geleceğinin de daha öngörülebilir hale gelmesi söz konusu olacaktır."

İlgili çalışmada, Bingöl-Diyarbakır-Hakkari-Tunceli-Şırnak illerindeki terör olayları zaman serisi yaklaşımı ile analiz edilmiş. Burada amaç, her il için en uygun zaman serisi modelini ortaya koymak ve terör olayları sayılarına yönelik tahmin yapmak.

"Suç araştırmaları ile istatistik ve ekonometri bilimlerinin beraber kullanılması konuya yönelik problemlerin çözümüne müspet katkılar sağlamaktadır. Var olan soruna farklı pencerelerden bakabilme becerisinin devreye girdiği bu gibi durumlarda süre gelen rutinler yıkılarak yaratıcı çözümler elde edilmektedir. Yeni bir uğraşı alanı olan suçlara yönelik model oluşturma, suçları ekonomik olarak modelleme ve modeller yardımıyla öngörü yapma çalışmaları ekonometri biliminin popülerlik kazanmasına paralel olarak gelişmektedir. İstatistik, ekonometri ve suç araştırmaları bilimleri aynı potada eritilerek sorunlara ilişkin farklı çözüm metotları ortaya konulmaktadır."

2001-2011 yılları aylık bazda ele alındığında 11*12 = 132 ay N olacaktır. Bu yıllar arasında meydana gelen terör olaylarının istatistikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiş:


Terör olaylarının cinslerine göre dağılımı ise şu şekilde:
  • %25 Taciz Ateşi,
  • %19 Diğer Olaylar,
  • %16 Silahlı Saldırı,
  • %16 Mayınlama,
  • %14 Sabotaj ve Kundaklama,
  • %10 Patlayıcı Madde Kullanma.
İllere ait modeller oluşturulup 2012 yılının 12 ayı tahmin edilmeye çalışılmış. Örneğin, Diyarbakır ilinin modeli;

Xi,t = 0.43588Xi,t-1 + 0.21852Xi,t-9 - 0.11618Xi,t-16

Her ile ait grafikler çalışmada verilmiş fakat ben çalışmadan bağımsız olarak biraz farklı göstermek istedim.


Mavi: Gerçekleşen Terör Olayı Sayısı. Kırmızı: Tahmin Edilen Terör Olayı Sayısı. Sarı: Fark.

Grafik özeti: Her ay için tüm illerde gerçekleşen ve tahmin edilen olayları topladım.

En iyi tahmin Mayıs ayında yapılmış. 71 terör olayı gerçekleşmiş; 70.6 tahmin edilmiş.
En kötü tahmin Ağustos ayında yapılmış. 150 terör olayı gerçekleşmiş; 123.1 tahmin edilmiş.

Yazarın hatırlatması: Öngörüler için güven aralığı %5'dir.

0 yorum:

Yorum Gönder