dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Tarih Yolculuğu: Türkiye'de Matematiksel İktisat hakkında ne biliyoruz? Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 11, 2016

Filename Tarih Yolculuğu: Türkiye'de Matematiksel İktisat hakkında ne biliyoruz?
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 11, 2016
Label
Action
Osmanlı Dönemi'nde iktisat dersi ilk kez 1859 yılında Mülkiye Mektebi'nin kurulmasıyla birlikte Emin Efendi tarafından verilmiştir (Dünya'da 1820'li yıllarda başlar).

Bu dönemde verilen iktisat dersinin adı "ekonomi politik" adını taşımıştır (Çünkü iktisat eğitimi ilk Fransa'da bu isim ile verilir).

Mülkiye Mektebi'nde iktisat dersi ile birlikte istatistik (Usul-i İstatistikiye) dersi de verilmiştir.

Emin Efendi tarafından verilen iktisat dersleri daha sonra Mehmet Şerif Efendi ve Ohannes Efendi tarafından verilmiştir.

İktisat ve istatistik dersleri, 1883'te kurulan Ticaret Mektebi'nde de verilmiştir.

1933 yılında Darülfünun kapatılmış ve 1934 yılında İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Aralık 1936'da ise İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer almak üzere İktisat Fakültesi kurulmuş; 1937 yılı Şubat ayında eğitime başlamıştır. Fakültedeki ilk eğitim yılında uygulanan programda derslerin çoğunluğu hukuk dersleri ağırlıklıdır. Fakültedeki ilk eğitim yılında uygulanan bu programda istatistik dersi de yer almaktadır. Bölümün üçüncü sınıfında ise ilk kez yüksek matematik dersi seçmeli ders olarak verilmiştir.

1966 yılında Mülkiye Mektebi'nin uzantısı olan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yönetmelikle lisans ders programı değişmiştir. Bu değişiklikle beraber lisans dersleri arasında ilk kez matematik ve ekonometri dersleri yer almıştır.

(!) İstanbul Üniversitesi'nden neredeyse 30 yıl sonra Ankara Siyasal'da matematik eğitimi başlamıştır.

Özellikle 1980 yılından sonra iktisat bölümlerinde matematik derslerinin yoğunluğu artmaya başlayarak, matematiksel iktisat dersleri de lisans programlarına girmiştir.

Gonca Yaşar'ın araştırmasından derlenmiştir. İlgili araştırmadan aktaracaklarım devam edecek...

0 yorum:

Yorum Gönder