dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

Dünya'da ve Türkiye'de İktisat ve Matematik Konusunun İşlevi Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 11, 2016

Filename Dünya'da ve Türkiye'de İktisat ve Matematik Konusunun İşlevi
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 11, 2016
Label
Action
Dünya'da  iktisat  içinde  matematik,  genellikle  uygulama  ağırlıklı  olarak  yer almaktadır.  Bu  uygulamalar doğrudan  doğruya  Mikro  İktisat,  Makro  İktisat  gibi iktisadın önemli ve temel derslerinin matematiksel uygulamaları şeklinde olduğu gibi İstatistik, Ekonometri gibi doğrudan doğruya sayısal içerikli derslerin uygulamaları şeklinde de yer alabilmektedir. Bu bağlamda Dünya'da iktisat içinde yaygın olarak kullanılan matematiğin,  temel  iktisat  derslerinde  sayısal  uygulama işlevi bulunmaktadır.  Dünya'da  iktisat  içinde sayısal  uygulamalara  ağırlık  verilmesinin sebebi  ise  teknolojik  gelişmelerin  piyasayla  ve  ekonomiyle bütünleşerek  farklı  ve yeni  uygulamalar  ile  yapılan  iktisadi  analizlerin  daha  doğru  ve  kesin  sonuçlar verebilmesidir.  Matematik  kullanılarak  yapılan  iktisadi  analizler,  diğer  analizlerle karşılaştırıldığında daha ölçülebilir  ve kıyas  yapılabilir sonuçlar  vermesi  sebebiyle giderek daha fazla tercih edilen iktisadi analiz biçimi haline gelmektedir. Kısacası bu durum iktisadi tahminleri kolaylaştırabilmektedir. Matematiksel iktisadın özellikle 2. Dünya  Savaşı'ndan  sonra  hız  kazanmasında;  ekonomilerin  içinde  bulunduğu  kötü durumların kısa  sürede  düzeltilebilmesi  için  gerçekleştirilen  sayısal  uygulamaların daha hızlı sonuç verip ekonomiye uygulanabilmesi yatmaktadır.

Bu durum aynı zamanda matematiğin diğer bilimlerle bütünleşme ve diğer bilimleri kolaylaştırma işlevidir. Çünkü matematik hemen hemen tüm bilimlerin içinde kendine yer bulabilmektedir. Yani matematik saf olarak ele alınan bir bilim dalı olmanın yanı sıra başka bilim alanlarında uygulamaya başlandığı anda yönteme dönüşür. Dolayısıyla matematik, kendisi bir bilim dalı olarak, başka bilimler için amaç değil araçtır.

Türkiye'de de ekonomik analizler yapılırken çoğu zaman sayısal yöntemler de kullanılmaktadır. Buna rağmen iktisat alanında kullanılan matematiğin yeterliliği ve gerekliliği tüm dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde de tartışma konusudur.

Türkiye'deki iktisat eğitimine bakıldığında; iktisat öğrencileri arasındaki lise alanı sayısal (matematik-fen) olan öğrencilerin, bölümlerindeki derslerin sayısal kısımlarını (grafik yorumlama, ekonomik denge analizi vb.) daha kolay ve sözel içeriğe gerek duymadan, denklemden veya grafikten yorumlama yapmalarına imkân sağlayan bir araç olarak kabul edilmektedir. Elbette lise alanı sayısal olmayan iktisat öğrencilerin de grafiklerin veya diğer sayısal uygulamaların sözel anlatımıyla da konuyu kavramalarında bir sorun yoktur. Fakat lisede sayısal alandan mezun olan iktisat öğrencileri için bu bölümlerin daha kısa sürede kavrandığı da bir gerçektir. Yani matematiğin, iktisattaki öğrenciler için iktisat eğitimini önemli ölçüde kolaylaştırıcı işlevi de bulunmaktadır.


Gonca Yaşar'ın araştırmasından aktaracaklarım devam edecek...  

0 yorum:

Yorum Gönder