dislanze
v10
today : | at : dislanze | safemode : ON
> / home / facebook / twitter / exit /
name author perms com modified label

İstatistik ve Ekonometri derslerinde başarıyı etkileyen faktörler!... Süleyman Akyıldız rwxr-xr-x 0 Ağustos 09, 2016

Filename İstatistik ve Ekonometri derslerinde başarıyı etkileyen faktörler!...
Permission rw-r--r--
Author Süleyman Akyıldız
Date and Time Ağustos 09, 2016
Label
Action

İstatistik dersi için yapılan analiz sonucunda öğrencinin not ortalamasını yüksek tutmak istediğinde, ders için haftalık çalışma saatlerini arttırmasının ve derste not tutmaya özen göstermesinin gerekli olduğu görülmüştür. Dersi veren öğretim elemanının dersi öğretmeye daha hevesli olması ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığı durumlarda da dersteki başarının artış göstereceği tespit edilmiştir. Ayrıca dersi veren öğretim elemanının ders hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının ve öğrencilere önerdiği ders kaynağının anlaşılır olmasının da derste başarı için gerekli olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dersi anlama konusunda birilerinden yardım aldıkları ve dersi hiç başaramayacaklarını düşünmeyip olumlu düşündükleri takdirde derste daha başarılı olacakları söylenebilir. Son olarak istatistik dersinde bayanlara nazaran erkeklerin daha başarılı olduğu ve bayan öğrencilerin derse gerekli önemi ve dikkati vermediği görülmüştür.

Ekonometri dersi için yapılan analiz sonucunda derste verilen örneklerin öğrenim görülen bölümle ilgili olduğu durumlarda ve işlenen konularla pekiştirici ödevler verildiğinde derste daha başarılı olunacağı görülmüştür. Sınav sorularının derste işlenen konularla paralel ve kolay anlaşılır olması, sınav süresi için öğrencilere uygun olan optimum zamanın verilmesi, sınavlarda kitap kullanma serbestliğinin tanınması ve sınav kağıtlarının dersi veren öğretim elemanının kendisi tarafından okunması durumunda dersteki başarı oranının artacağı görülmüştür. Ayrıca ders saatlerinin, dersin yorgun bir zihin ile dinlenmemesi açısından günün ilk ders saatlerinde olmasının ve öğrencinin dersi not tutarak dinlemesinin dersteki başarıyı etkileyeceği tespit edilmiştir. Dersteki başarının arttırılması için dersin, alanına hakim bir öğretim elemanı tarafından öğrenciyi sıkmadan akıcı bir hitabetle anlaşılır biçimde anlatılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Bunun yanında öğrencinin derste başarılı olabilmesi için derse muhakkak ilgi duymasının ve dersi anlamadığı taktirde birilerinin yardımına başvurmasının gerekliliğinin çok önemli olduğu belirlenmiştir. Dersi veren öğretim elemanının ders hakkında öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli olmasının ve derslere önceden hazırlık yapıp gelmesinin başarıyı arttırmada önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Son olarak da dersi ilk defa alan öğrencilerin ders hakkında hala gerekli ilgi ve dikkate sahip olmadıkları görülmüştür.

Ek: Daha önce paylaşılan İstatistik öğrenme konusunda tavsiyeler çalışmasını okumanızı tavsiye ederim.

0 yorum:

Yorum Gönder